SELECCIÓ DE TRES TÈCNICS/AS PER A L’ELABORACIÓ D’UN ESTUDI RELATIU A LES “NOVES OPORTUNITATS PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ A TRAVÉS DE L’EMPRENEDORIA I LA CONSTITUCIÓ DE MICROEMPRESES EN ELS MUNICIPIS AMB POBLACIONS DE FINS A 5.000 HABITANTS DEL TERRITORI VALENCIÀ