Embargaments per deutes corresponents a ingressos de dret públic a realitzar fora dels seus respectius àmbits de competència territorial en el marc del Conveni entre la Generalitat i la Federació Valenciana de municipis i províncies, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Embargaments per deutes corresponents a ingressos de dret públic
a realitzar fora dels seus respectius àmbits de competència territorial
en el marc del Conveni entre la Generalitat
i la Federació Valenciana de municipis i províncies,
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Dia 11 de novembre de 2021 a les 12:00

No se ha encontrado ningún campo.