Sessió informativa de la xarxa d’oficines de la Generalitat d’assistència a les víctimes del delicte

Sessió informativa de la xarxa d’oficines

de la Generalitat d’assistència a les víctimes del delicte

Dia 26 d’octubre de 2021 a les 10.00