Signatura d’un Conveni de cooperació i col·laboració entre el Consell Valencià de Col·legis Veterinaris i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

En la línia de buscar sinergies que ajuden a les entitats locals en la seua estratègia de crear un model de ciutat segura, sostenible, respectuosa amb el medi ambient i saludable, la presidenta del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris, Inmaculada Ibor Martínez i el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro Bernabé, signen el 28 de juliol, en la seu de l’FVMP, un Conveni de cooperació i col·laboració entre totes dues entitats.

L’objectiu del CONVENI és establir un marc de treball entre l’FVMP i el CVCV que permeta obrir les vies per a la realització en comú d’activitats de col·laboració que redunden en benefici de totes dues parts i afavorisca el desenvolupament de les competències atribuïdes a les entitats locals en matèria de preservació de la salut i del medi ambient així com totes aquelles amb incidència ambiental sobrevingudes de la gestió general municipal. I, amb tot això, contribuir al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Els compromisos se centren de manera genèrica en la col·laboració de totes dues entitats a impulsar iniciatives que redunden en la millora de l’eficiència en la gestió de la preservació de la salut i del medi ambient, tot aprofundint en aspectes de control d’activitats que impliquen seguretat alimentària i vectors zoonòtics, així com la millora de la gestió i convivència amb els animals domèstics en l’entorn humà.

En aquest espai de col·laboració fructificaran i es formularan iniciatives que possibiliten una política equilibrada en el desenvolupament de les competències que tenen atribuïdes les entitats locals de salubritat, convivència, sostenibilitat i respecte del medi ambient.

Sens dubte, aquest treball de cooperació institucional promourà la figura del professional veterinari en l’àmbit local i facilitarà un accés tècnic i d’assessorament en l’ampli prisma del servei i de necessitat de solucions eficients i àgils d’un municipi.

València, 28 de juliol de 2021