SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ ALS AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA RELATIVA A LA PREVISIÓ DE CURSOS SELECTIUS D’AGENTS DE POLICIA LOCAL

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ ALS AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
RELATIVA A LA PREVISIÓ DE CURSOS SELECTIUS D’AGENTS DE POLICIA LOCAL