Carcaixent posa en marxa un diagnòstic de les necessitats de la població LGTBIQ+ al municipi

Des de Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Carcaixent i en col·laboració amb Sexòlegs Sense Fronteres SxlgSF País Valencià s’està realitzant un diagnòstic de la població LGTBIQ+ al municipi. L’objectiu és  posar en coneixement de tota la ciutadania el pla posat en marxa amb la realització d’un diagnòstic específic per a conèixer les realitats, necessitats pràctiques i interessos estratègics de la població LGTBIQ+ en el nostre municipi amb l’objectiu d’elaborar propostes a mig-llarg termini que estiguen adaptades a la nostra realitat i siguen eficaces per a la nostra ciutadania.

Així, tant des de la regidoria com des de SxlgSF volen animar a la població a participar del mateix i contribuir així a una correcta detecció de les necessitats, emplenant un senzill qüestionari de caràcter anònim per a conèixer la seua opinió, amb independència de l’orientació sexual que cada persona tinga i si viu o té una estreta relació amb la localitat de Carcaixent. Aquest qüestionari estarà disponible des d’avui 16 de desembre de 2021 i fins al 15 de gener de 2022 en el següent enllaç https://forms.gle/KWERgNfh2bnRcDKf8

Per a aquelles persones que no compten amb la possibilitat d’emplenar-ho de manera on-line, es disposaran còpies físiques del qüestionari i la seua recollida en llocs estratègics de Carcaixent per a facilitar la seua participació.

A més d’este qüestionari dirigit a la població en general, indicar que aquest estudi també compta amb la participació de grups i persones de referència de diversos àmbits com l’educatiu, laboral, sanitari, esportiu, d’oci i social, entre altres, del nostre municipi, fomentant la seua participació a través d’altres qüestionaris, grups de discussió i entrevistes en profunditat.

Tant des de la Regidoria com des de Sexòlegs sense fronteres es considera de suma importància este diagnòstic de situació del col·lectiu *LGTBIQ+ de Carcaixent, com a base fonamental per a crear una estratègia de treball i desenvolupar accions adequades que donen resposta als interessos i necessitats reals de la comunitat LGTBIQ+ i de la població general del municipi en referència als resultats de l’estudi en qüestió i concretament en l’àmbit de la diversitat sexual i de gènere; a fi de millorar l’acció que desenvolupem com a Ajuntament respecte al benestar de la ciutadania de Carcaixent, treballant conjuntament per la creació d’una societat més justa i igualitària.

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Carcaixent