Vocal del Consejo FVMP | Alcalde de CASTELLÓ DE RUGAT