Tres educadors ambientals s’incorporen a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida

El Servei de Medi Ambient de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida va convocar en novembre de 2021 un procés per constituir una borsa de treball per a educadors i educadores ambientals. D’aquesta convocatòria se’n deriva la contractació de tres educadors ambientals com a personal laboral temporal pel període d’un any. L’equip es completa amb una altra persona contractada a través del programa EMPUJU del Fons Social Europeu dirigit a persones desocupades menors de trenta anys.

 

Aquest equip, a més de totes les tasques relacionades amb la gestió de residus que defineix el Pla Integral de Residus autonòmic, recorrerà els municipis de la comarca per fer campanyes de conscienciació mediambiental amb un pla d’acció anual.

 

L’educació s’ha establert com un pilar fonamental en el canvi cap a una transició ecològica sostenible i responsable, tal com corrobora la commemoració del Dia de l’Educació Ambiental, celebrat ahir 26 de gener. En aquesta línia treballen les quatre noves incorporacions al Servei de Medi Ambient, duent a terme una tasca informativa dirigida a la ciutadania.

Algunes de les temàtiques tractades a les sessions informatives seran la promoció d’un ús eficient i responsable de l’energia i l’aigua a les cases o les energies renovables i els seus beneficis. També abordaran el canvi cap a una mobilitat sostenible i la importància d’una dieta basada en aliments de temporada i de proximitat.

 

La contractació dels tres educadors ambientals està recolzada per l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, que a més d’encarregar-se de la seua formació i cost, posa a disposició de la Mancomunitat i els municipis una guia de recursos i continguts elaborada per AVEADS i AVEDAM, dues entitats referents pel que fa a l’educació ambiental.