Oficina contra el despoblament

Què és l’Oficina contra el Despoblament?

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) ha sigut pionera activant fòrums de trobada amb els municipis afectats pel fenomen de la despoblació i treballar per a sensibilitzar en pro del compromís col·lectiu per a escoltar i atendre els problemes reals als quals s’enfronten diàriament tant els responsables de municipis d’interior com la població que resideix, per això es va constituir el Fòrum de Municipis d’Interior. Després de l’impuls d’aquests anys, és necessari consolidar i avançar ambiciosament en la lluita contra la despoblació i per a aquesta labor és fonamental l’assessorament, el suport i la col·laboració de la FVMP que aborda amb solucions clares les conseqüències que generen situacions de feblesa per aquests municipis, a través de l’Oficina contra el Despoblament. L’Oficina contra el Despoblament de la FVMP compta amb la col·laboració de la Direcció General de l’Agenda Valenciana Antidespoblament. Fruit d’aquesta col·laboració, han sorgit els diversos programes que es detallen en aquesta publicació.

Dades de contacte:

  • Oficina contra el Despoblament (FVMP)
  • C/ de Guillem de Castro, 46, 46001 València, Valencia
  • e-mail: avant@fvmp.org