Perfil del contractant

“Expedient per a la contractació del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ (OBRES) DE MAQUINÀRIA I ALTRES ELEMENTS NECESSARIS PER A l’EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT en la seu social de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP)”.

PAS CONTRACTE DE SERVEIS DE TELEFONIA FIXA, MÒBIL I ACCÉS A INTERNET

CONTRACTE REALITZACIÓ MUNTATGE, TRASLLATS I DESMUNTATGE DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES JAVIER BAULUZ

CONTRACTE PER A la REALITZACIÓ EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA “CERCANT REFUGI PER Als MEUS FILLS”

EXPEDIENT PER A la CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ORGANITZACIÓ D’UN DESPLAÇAMENT PER A 35 PERSONES, AIXÍ COM EL SEU TRASLLAT I ALLOTJAMENT EN MAUTHAUSEN (ÀUSTRIA) DEL 3 Al 6 DE MAIG DE 2019 EN EL MARC DEL PROGRAMA %o201CMEMÒRIA: CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA.

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPITALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DE PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROPEO TEESCHOOLS.

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ DE PLATAFORMA WEB PER A LA RENDICIÓ DE COMPTES I LA FORMACIÓ ONLINE SOBRE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES LOCALS PER A LA PROMOCIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES EN EL MARCO DEL PROJECTE EUROPEU LOCAL4GREEN

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A DISSENY, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES FISCALS LOCALS DESTINADES A PROMOURE LES FONTS D’ENERGIA RENOVABLES EN EL MARCO DEL PROJECTE EUROPEU LOCAL4GREEN

Contractes administratius formalitzats per la FVMP

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR PARTE DE LA FVMP EN EL PROYECTO EUROPEO LOCAL4GREEN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTERREG MEDITERRÁNEO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR PARTE DE LA FVMP EN EL PROYECTO EUROPEO TEESCHOOL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTERREG MEDITERRÁNEO

Descripció del Departament de Contractació Administrativa

Normatives Públiques en matèria de Contractació i Subministraments