Normativa

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2023, de la directora general de Relacions amb Les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública, i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (més…)

DECRET 172/2022 DE 14 D’OCTUBRE, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL SISTEMA DE SELECCIÓ EN ELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL EN ELS COSSOS DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

L’objecte d’aquesta norma és complir el mandat de la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. En aquest sentit, s’afirma el caràcter obert i públic de les convocatòries i es reconeixen tant els serveis prestats en l’escala bàsica com la formació. (més…)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució de 22 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la Resolució de 19 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que es dicta a conseqüència de Interlocutòria 195/2021, de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al període comprés entre el 24 de maig de 2021 i el 7 de juny de 2021 (més…)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució de 22 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període entre el 24 de maig de 2021 i el 7 de juny de 2021. (més…)