Normativa

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució de 24 d’octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s’acorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Resolucion.24.de.octubre.2020 (796 kB)

Llegir Més >>

Presidència de la Generalitat

Decret 142/2020, de 25 de setembre, del Consell, de regulació de la línea específica del fons de cooperació municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana. Decreto-Fondo-de-Cooperacion-Municipios-Turisticos (553 kB)

Llegir Més >>

Ministeri d’Hisenda

Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual s’estableixen les instruccions a les quals hauran d’ajustar-se el contingut, estructura i format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.

Llegir Més >>

Prefectura de l’Estat

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Llegir Més >>

FÒRUM MANCOMUNITATS FVMP

El Fòrum de Mancomunitats (FM) de l’FVMP es crea amb la voluntat de fomentar el desenvolupament de les mancomunitats i dels municipis, considerant-les eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant el desenvolupament d’una autèntica cultura associativa com a base per a incrementar l’eficiència i eficàcia de prestació dels Serveis públics.

Llegir Més >>