Ajudes i subvencions

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2023 subvencions per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

https://dogv.gva.es/datos/2023/03/22/pdf/2023_3061.pdf

Podran sol·licitar aquestes subvencions totes les entitats locals titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

Almenys un 30 % de la quantia sol·licitada per l’entitat interessada en concepte de subvenció correspondrà a l’adquisició de material bibliogràfic en llengua valenciana.

La sol·licitud ha d’anar signada per la persona legalment autoritzada, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics, s’accedirà a l’apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través d’https://sede.gva.es, i es buscarà en l’àrea d’ajudes, beques i subvencions. La introducció de dades en l’aplicació ha de fer-se d’acord amb els models i les instruccions del manual d’ajuda que està disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/es/web/bibliotecas/convocatorias

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana.

Llegir Més

MINISTERI D’IGUALTAT

L’Institut de les Dones ha publicat el 3 de març de 2023 en el BOE l’extracte de la Resolució de convocatòria de subvencions per a projectes de creació artística amb intervenció social comunitària.

Llegir Més

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2023 de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2023, les subvencions per al foment del valencià en l’àmbit municipal.

Llegir Més