CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ DEL CONSELL, PER A l’ADAPTACIÓ TECNOLÒGICA DE LES ENTITATS PRESTADORES DEL SERVEI PÚBLIC DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL D’ÀMBIT LOCAL

L’FVMP ha subscrit un conveni de col·laboració amb l’administració del Consell, per a l’adaptació tecnològica de les entitats prestadores del servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit local, fent-se eco de la necessitat de facilitar la col·laboració i connexió de les emissores municipals amb els espais de comunicació, i per tant de disposar dels mitjans tecnològics òptims per a garantir les exigències de tecnologia i el resultat eficaç i eficient de la comunicació municipal.