Moció per a sol·licitar a l’administració pública una atenció més personalitzada dels serveis públics per a la ciutadania en general i per a la gent gran i amb diversitat funcional en particular

La junta de portaveus de l’FVMP reunida en data 10 de març de 2022, va aprovar per unanimitat, la següent proposta de moció