LA FVMP I POLÍTICA LINGÜÍSTICA SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

La vicesecretària de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, han signat un conveni de col·laboració pel qual la Generalitat destinarà 30.000 euros al foment del multilingüisme en l’àmbit social i la potenciació d’aquest en l’àmbit municipalista del País Valencià.

Concretament, l’FVMP mantindrà en funcionament l’Oficina de Promoció de l’Ús del Valencià, que és l’encarregada de realitzar les accions organitzatives i tècniques per al compliment d’aquest conveni, així com per a planificar el programa d’ús del valencià en l’FVMP.

“A la FVMP apostem decididament per fer que la nostra llengua siga una ferramenta d’ús diari i quotidià a les administracions locals del nostre País”, ha assegurat la vicesecretaria de la FVMP, Eva Sanchis.

L’FVMP, a més, promocionarà l’ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions pròpies i difondrà les ajudes a l’ús del valencià entre els ajuntaments i les mancomunitats de municipis. Així mateix, organitzarà cursos de valencià per al seu personal i realitzarà accions formatives per a tècnics lingüístics de les entitats locals i campanyes de promoció social del valencià.

L’FVMP també prestarà suport tècnic lingüístic a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme en aquelles activitats en què siga necessari.