RECOMANACIONS ENFRONT DE LA CARAVEL·LA O FRAGATA PORTUGUESA I LES MEDUSES

Com sabeu, la caravel·la o fragata portuguesa (Physalia physalis), amb aparença de medusa, és una espècie que té una perillositat MOLT ALTA i el contacte amb els seus tentacles pot tindre conseqüències molt greus per l’aparició de símptomes sistèmics: gastrointestinals, neurològics, musculars i cardiorespiratoris, amb el consegüent perill d’ofegament. En qualsevol cas, poden produir coïssor, dolor intens i laceracions en la pell, sent habitual que els tentacles s’hi queden adherits.

Aquesta espècie es mou a la mercè dels corrents superficials i del vent, el cos de la qual, on es localitzen els tentacles, sura i té forma de vela (flotador). És típica de les aigües temperades de l’Atlàntic, però també és ocasionalment observada en les aigües del Mediterrani.

Per la perillositat citada, des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies s’insta als ajuntaments costaners que, a través del servei més oportú (sanitat, medi ambient, platges, salvament i socorrisme), es proporcione a la ciutadania la informació i atenció necessària per a donar una resposta adequada davant una emergència o situació de risc.

No obstant això, amb la voluntat de complementar les accions d’informació en prevenció, se citen les següents RECOMANACIONS:

 EVITAR LA PICADA

 1. Si hi ha meduses a la platja, no vos banyeu i allunya’vos de la vora on pot haver-hi fragments de l’animal.
 2. Si esteu en l’aigua i es veuen meduses o el flotador de la caravel·la, eixiu de l’aigua tan prompte com pugueu. En el cas de la caravel·la, encara que es veja el flotador lluny, els tentacles estesos són molt llargs (hi ha casos de fins a 30 metres) i vos poden arribar a tocar.
 3. Si la medusa o la caravel·la és fora de l’aigua (a l’arena, sobre les roques, etc.) no la toqueu, encara que penseu que és morta, ja que pot continuar alliberant verí.
 4. Sempre cal seguir les indicacions dels socorristes.

QUÈ S’HA DE FER SI VOS PICA UNA MEDUSA O UNA CARAVEL·LA?

 1. Cal eixir de l’aigua si esteu dins i acudiu al servei de salvament. En el cas de picada d’una caravel·la o si teniu símptomes generals com per exemple nàusees, vòmits, marejos, rampes musculars, mal de cap, dificultat per a respirar o malestar generalitzat, s’ha d’anar al centre sanitari més pròxim o telefonar al 112.
 2. Si hi ha restes de tentacles, retireu-los amb pinces i guants; si no en teniu, feu-ho amb la vora d’un objecte rígid com per exemple una targeta de crèdit o el permís de conduir per a evitar el contacte amb les mans.
 3. No fregueu mai la zona afectada, ni utilitzeu tovalloles o arena per a netejar la ferida, ja que la pressió pot augmentar l’alliberament de verí.
 4. Llaveu la zona afectada amb aigua de mar i comproveu abans que l’aigua no tinga fragments de tentacles.
 5. No llaveu-la mai amb aigua dolça (el canvi de salinitat provoca més alliberament de verí).
 6. No utilitzeu amoníac, vinagre o orina.
 7. Per a alleugerir el dolor apliqueu fred sobre la zona utilitzant una bossa de plàstic amb gel (per a evitar el contacte directe amb la pell). Poseu-vos-la durant 10-15 minuts i descanseu-ne 5 i torneu-vos-la a posar.

RECORDEU: SI HI HA SOCORRISTA A LA PLATJA, ACUDIU RAPIDAMENTE A AQUEST SERVEI.

ENLLAÇOS D’INTERÉS:

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludamblaboral/planaltastemp/2017/recomendacionesestivales.htm

http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/les-meduses#bloc3

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/9a8f2579-a72f-11e2-8322-abfbca94030c/recomendacionesmedusas2013.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/salud/areas/entornos-saludables/salud-ambiental/paginas/zonas-bano.html