Declaració Institucional Dia de l’Orgull

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 30 d’abril de 2024, va aprovar per unanimitat la següent Declaració Institucional, perquè siga remesa a totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat que s’adopte pels seus respectius Plens. Dia Internacional […]

PLA VIU

Divendres 17 de maig de 2024, a les 10:00 Espai Social “La Barraca”, Carrer de la Barraca 25, Puçol