2a Jornada sobre el Pla ADHA. Ampliació del parc d’habitatge municipal mitjançant l’adquisició d’edificis i habitatges

2ª Jornada sobre el Pla ADHA
Ampliació del parc d’habitatge municipal
mitjançant l’adquisició d’edificis i habitatges

Dia 14 d’octubre de 11:00 a 12:30

No se ha encontrado ningún campo.