7 de Juliol-Jornades Les regles del joc de l’allotjament turístic. L’Intrusisme com a amenaça a les destinacions turístiques.