Els huit ANNEXOS emplenen la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del CONVENI entre TURISME COMUNITAT VALENCIANA i l´FVMP.