Aules de Turisme 2022. La nova regulació del municipi turístic. L’Estatut del municipi turístic.