1. Comissió Regional de seguiment (27 d’abril de 2022): Convocatòria, Acta de la sessió anterior (21 d’abril de 2021), Informe Resum de gestió 2021

2. Distribució de la Subvenció 2022 Comunitat Valenciana

3. Acords Comissió Regional i de la Província de València: duració mínima i màxima dels contractes i data màxima de finalització; aplicació del conveni adequat a la mena d’obra; recordatori tipus d’obra; seguiment i control del SEPE

4. Calendari previst Subvencions SEPE – Corporacions Locals 2022

5. Comissió Província de València de seguiment (27 d’abril de 2022): Convocatòria, Acta de la sessió anterior (21 d’abril de 2021)

6. Distribució de la Subvenció 2022 Província de València: Consells Comarcals d’Alzira, Gandia i Port de Sagunt. Quantitats per municipi.

7. Comissió Província d´Alacant de seguiment (3 de maig de 2022): Distribució de la Subvenció 2022 Província d´Alacant: Vega Baja. Quantitats per municipi.

8. Comissió Província de Castelló de seguiment (4 de maig de 2022): Distribució de la Subvenció 2022. Documentació i Quantitats per municipi.

NOTA INFORMATIVA SOBRE MODIFICACIONS EN ELS MODELS DE CONTRACTES D’ACORD AMB LA REFORMA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL DEL REIAL DECRET LLEI 32/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A la REFORMA LABORAL, LA GARANTIA DE L’ESTABILITAT EN L’OCUPACIÓ I LA TRANSFORMACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL, així com model PDF emplenable del nou model de contracte temporal.

Consultes

Eugeni J. De Manuel Rozalén (Coordinador General) 962 931 992 coordinacio@fvmp.org

Sergio Mensua (Tècnic) smensua@fvmp.org