Assessorament sobre legislació i jurisprudència recent en matèria de clàusula sòl. Tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana

Des de la FVMP es vol destacar el conjunt d’activitats impulsades i desenvolupades pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana per la seua resposta immediata davant de les necessitats d’informació sorgides entre els ciutadans afectats pel Reial Decret Llei 1/2017 de 20 de gener, en matèria de clàusula sòl, publicada en el BOE de 21 de gener de 2017.

Els ajuntaments van intervindre amb la major celeritat possible, amb xarrades o obertura de consultes especialitzades dins de les oficines municipals d’informació al consumidor, davant d’aquesta legislació estatal recentment aprovada com a conseqüència dels últims pronunciaments judicials en matèria de clàusules sòl i, en particular, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016, amb els assumptes acumulats C-154/15, C-307/15 i C-30/15.