II Jornades Coeducació i prevenció de la violència de gènere. Gandía

El plantejament de les Jornades considera la prevenció i la coeducació com a factors clau per a la Igualtat entre dones i hòmens. Així com, la necessitat de l´educació des de la diferència per a evitar perpetuar els rols de poder.

Les ponències, enfocades com a intercanvi de coneiximents, estan dirigides al professorat que imparteix tots els nivels educatius. La inscripció està oberta a la ciutadania en general, ja que l´educació implica a tota la societat.