Programa per a impulsar una educació activa para mayores y jóvenes. Ajuntament de Paterna

Al començament del mandat 2015-2019, l’equip de govern de l’Ajuntament de Paterna va aconseguir la reobertura de totes les escoles públiques d’adults del municipi dotant-les de suficients docents per al funcionament de la plantilla de l’EPA.

Així va complir la promesa de cobrir les necessitats d’aprenentatge dels prop de 400 veïns de Paterna (en 2015) que cada any busquen ampliar la seua formació.

Durant aquest mandat, ha estat desenvolupant el programa per a l’educació de majors i jóvens del municipi i difonent-ho entre la població jove i adulta.