Projecte de optimització de l’impacte turístic del Festival “Sagunt a escena”. Sagunt (València)

Al voltant del prestigiós Festival Sagunt a escena, en la edició XXXIII corresponent a 2016, l’Ajuntament ha realitzat aquest projecte de coordinació de les accions i recursos, tant públics com privats, per a optimitzar el seu impacte i repercussió.

Per al desenvolupament del projecte ha impulsat les accions conjuntes dels diferents agents implicats, l’agenda i els serveis prestats al voltant de l’oferta cultural, tenint en compte les diverses plataformes de divulgació i la col·laboració amb altres municipis amb una ubicació pròxima al Festival.