CAMPANYA DE COMUNICACIÓ/CONSCIENCIACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN LA INTERFÍCIE AGRÍCOLA-FORESTAL

En xifres: El 72% dels incendis forestals que tingueren lloc durant el període 2007-2016 foren deguts a causes antropogèniques, sent una de les més rellevants les derivades de la crema agrícola.