CAMPANYA NEVADES 2018-2019. ACTUALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

La posició geogràfica de la Comunitat Valenciana fa possible que al nostre territori arriben, durant l’època d’hivern, masses d’aire polar que poden generar nevades que afecten les activitats quotidianes dels seus ciutadans.

Si bé en el nostre territori la temperatura de l’aire fa que la major part de les precipitacions siguen en forma de pluja, en algunes comarques pels seus factors climàtics les neus poden arribar a tindre una importància rellevant. Per aquest motiu la Direcció de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències vol recordar a tots els organismes intervinents en emergències, els procediments d’actuació que han d’aplicar les administracions públiques amb responsabilitat en la matèria davant de possibles situacions de nevades.

El Procediment d’Actuació enfront del Risc de Nevades i la documentació que integra la Campanya estan disponibles per a la seua descàrrega en la pàgina web del 112 Comunitat Valenciana:

http://www.112cv.gva.es/documents/163565706/163566493/PA_Nevadas_v2018.pdf/ce347110-3be9-47fb-bab0-5c76a79fa528