COMENÇA LA SEGONA EDICIÓ DEL POSTGRAU UNIVERSITARI ADREÇAT AL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Universitat de València han posat en marxa la segona edició del postgrau universitari adreçat  a millorar la formació acadèmica de tot l’entorn municipalista del nostre territori. Durant el primer quadrimestre d’aquest curs s’ha desenvolupat un postgrau universitari adreçat a càrrecs electes dels ajuntaments valencians. Ara és el torn d’un postgrau universitari adreçat a tot el personal al servei de l’administració local.

Aquest postgrau, que ha començat en febrer, porta per títol “Expert Universitari en NOU RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES” i en ell el personal tècnic dels ajuntaments, mancomunitats i diputacions reben una formació específica amb la fi de poder fer front als recents canvis esdevinguts en la regulació del règim jurídic de les Administracions Públiques espanyoles.

Aquesta formació universitària posada en marxa per l’FVMP té com a objectiu posar l’accent en la creixent tendència a l’especialització que es dona entre el personal de les administracions públiques i que fa cada vegada més necessària una formació específica. Una exigència que afecta tant al règim jurídic bàsic de funcionament públic com a l’aparició d’àrees cada vegada més importants que fins ara no ho eren tant

Així doncs, aquest títol pretén aconseguir objectius específics que van des del coneixement del nou procediment administratiu electrònic,  el nou règim jurídic de les AAPP, els drets i garanties dels ciutadans davant el nou paradigma administratiu, la protecció de dades, el non govern a les administracions locals i autonòmiques o l’anomenat Public compliance.

Aquest postgrau està dirigit per Andrés Boix Palop,  professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de València.