COMISSIONS DE TREBALL

En la seu de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, es van convocar les Comissions de treball, comptant amb el Director General de Territori, Urbanisme i Paisatge José Luis Ferrando Calataiud i el Diputat Rafael Briet Seguí.