Vocal del Consejo FVMP | Alcaldesa de LES ALQUERÍES