COMPRA D’HABITATGES

Convocatòria de la GVA per a adquirir habitatges a la Comunitat Valenciana, a fi d’incrementar el parc públic de la Generalitat i destinar-los al lloguer social.