CONCURS PER A L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA SEUA INCORPORACIÓ AL PARC PÚBLIC DE LA GENERALITAT.

La direcció general d’Habitatge i Regeneració Urbana informa que en el DOGV Num. 8911 / 28.09.2020 s’ha publicat la RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2020, del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es convoca el segon Concurs per a l’adquisició d’habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat.