CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

La Generalitat Valenciana habilita un telèfon per als ajuntaments per a poder resoldre dubtes que puguen sorgir derivades de la crisi del Covid-19.Per a qüestions relacionades amb el transport i la mobilitat el telèfon és: 96 386 80 66.