CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Resolució de 25 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden noves mesures, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.