CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19.