Convocades a Pedreguer per sisè any consecutiu les ajudes a l’inici d’estudis superiors

Les beques d’ajudes als estudis superiors estan pensades per incentivar que el jovent del municipi realitze estudis universitaris i de Formació Professional de Grau Superior, facilitar-hi l’accés a l’alumnat amb dificultats econòmiques i premiar el bon rendiment acadèmic i l’excel·lència en els nivells conduents a eixos estudis. Amb aquest triple objectiu, l’Ajuntament de Pedreguer ha convocat les sisenes Ajudes per a l’inici d’estudis superiors, que compten amb una dotació pressupostària global de 15.000 € i que serviran de complement a les beques d’altres institucions com la Generalitat o el Ministeri d’Educació, més específicament orientades a l’estudiantat amb menor nivell de renda.

Segons les bases de la convocatòria (que poden consultar-se al web municipal), es preveu concedir dues modalitats d’ajut, en funció dels estudis cursats en cada cas. Així, l’alumnat que accedisca per primera vegada a estudis universitaris de grau o equivalents podrà rebre 750 €, mentre que per a l’alumnat que curse per primera vegada estudis de Formació Professional (Grau Superior) la quantitat de l’ajuda serà de 450 €.

A l’hora de concedir les ajudes es tindran en compte, d’una banda, les notes d’accés estudis esmentats, i de l’altra, el nivell de renda i criteris socials, com ara l’existència de discapacitat, la condició de família nombrosa o monoparental o el fet de comptar amb altres germans o germanes que cursen igualment estudis superiors. Les sol·licituds podran presentar-se per registre d’entrada a l’Ajuntament entre els dies 25 d’octubre i 26 de novembre.

S’estableix la possibilitat de presentar la documentació i la sol·licitud de forma telemàtica a través del web de l’Ajuntament de Pedreguer.

S’hi contempla la distància del municipi respecte del centre d’estudis de manera que aquells estudiants que cursen els seus estudis més lluny reben una major puntuació.

S’hi dona prioritat en la puntuació a la nota final de Batxillerat respecte de la d’FP (Grau Superior).

La puntuació rebuda per tenir la renda mínima més baixa és de 6 punts per tal d’afavorir l’estudiantat amb menys recursos econòmics.

S’hi valora el fet de tenir algun germà o germana cursant estudis presencials universitaris o de FP (Grau Superior) a més de 30 km de Pedreguer.

La particular localització de Pedreguer, a uns 100 km de distància tant de la ciutat de València com de la d’Alacant, juntament amb la inexistència d’una xarxa de transport públic que connecte eficientment i assequible la Marina Alta amb ambdós nuclis urbans, ha suposat tradicionalment un desavantatge per al jovent del municipi decidit a cursar estudis universitaris o de Formació Professional Superior.

El regidor d’educació Ferran Lloret Morell ha manifestat que aquestes beques van encaminades a un bon grapat de famílies de la nostra Vila. El que es pretén és contribuir a pal·liar les dificultats econòmiques que provoca la situació de Pedreguer, a més de premiar l’excel·lència.

 

Font: Ajuntament de Pedreguer