CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LES ENTITATS LOCALS 2022

L’any 2022, en el marc del Conveni entre el Ministeri de Sanitat i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), es concediran ajudes a les Entitats Locals (EELL) pertanyents a la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) per al desenvolupament d’actuacions en matèria de salut, així com a les EELL, pertanyents o no a la RECS, per a la implementació local de l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut (EPSP).