CONVOCATÒRIA DE II EDICIÓ DELS PREMIS HABITATGE, MOBILITAT I URBANISME AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Circular Informativa de l’FVMP núm. 28 / 2017, relativa a la CONVOCATÒRIA de II Edició dels Premis Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere(RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2017, de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori (DOGV núm. 8171 de data 16.11.2017)