Adequació de l’annex I del II acord la FVMP-UGT-PV, CCOO-PV I CSIF, per al personal al servici de les administracions locals