Ajudes a Entitats Locals per a l’any 2020 de Turisme Comunitat Valenciana

El DOCV núm. 8700, de 18.12.2019, ha publicat la Resolució per la qual es convoquen les Ajudes a Entitats Locals per a l’any 2020 de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a la millora i la competitivitat dels Recursos i Destinacions Turístiques de la Comunitat Valenciana, a la qual es refereix la Circular Informativa de l´FVMP núm. 17 que adjunt.

Els beneficiaris són Ajuntaments, Mancomunitats, organismes autònoms, els ens públics dependents que tinguen atribuïdes competències en matèria de turisme i les Entitats Locals Menors. Es pot realitzar 1 sol·licitud per entitat. El Termini començarà el 15 de GENER de 2020 i finalitzarà el 14 de FEBRER de 2020 a les 23.59:59 hores.

L’import global maximo destinat a les ajudes ascendeix a 5.724.234,14  euros. Tota la tramitació es farà de forma telemàtica i en règim de concurrència competitiva.

L¨FVMP i TURISME COMUNITAT VALENCIANA organitzaran unes jornades provincials, a mitjan gener, per a facilitar la informació a les Entitats Locals interessades.