Ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2020

Circular Informativa 2/2020 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2019, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada per a l’exercici 2020 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania.