Ajudes l’estatut d’autonomia i dret foral civil valencià

AJUDES PER A la REALITZACIÓ D’ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL DESENVOLUPAMENT I LA DIFUSIÓ DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA I LA RECUPERACIÓ I DIVULGACIÓ DEL DRET FORAL CIVIL VALENCIÀ DURANT L’EXERCICI 2022 (RESOLUCIÓ de 8 d´abril de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (DOGV 9321, de 20.04.2022).