BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE CANDIDATURES I CONCESSIÓ DELS PREMIS TURISME COMUNITAT VALENCIANA 2022

En aquest any, les candidatures seran presentades pels membres del Jurat.