Circular Informativa 1/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General del SERVEF

Circular Informativa 1/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General del SERVEF (DOGV de 23 de gener de 2018), per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T’Avalem», en desplegament del programa mixt d’Ocupació-Formació Garantia Juvenil, per mitjà de la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupació.