Circular informativa 1/2019 en relació a les Ajudes a Entitats Locals per a l’any 2019 de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a la millora i la competitivitat dels Recursos i Destinacions Turístiques de la Comunitat Valenciana

El DOGV núm. 8014, de 04.04.2017 va publicar les Bases Reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana (Circular Informativa de l’FVMP núm. 14/2017).

El DOGV núm. 8451, de 26.12.2018, ha publicat l´Extracte de la Resolució per la qual és convoquen les Ajudes a Entitats Locals per a l’any 2019 de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a la millora i la competitivitat dels Recursos i Destinacions Turístiques de la Comunitat Valenciana, a la qual es refereix la Circular Informativa de l’FVMP núm. 1/2019 que adjunte.

Els beneficiaris són Ajuntaments i Mancomunitats de la Comunitat Valenciana, organismes autònoms i ens públics que en depenguen. El termini començarà el 15 de GENER de 2019 i finalitzarà el 15 de FEBRER de 2019 a les 23:59:59 hores.

L’import global màxim destinat a les ajudes ascendeix, finalment, a 5.152.470,36 euros. Tota la tramitació s’haurà de fer de forma telemàtica i en règim de concurrència competitiva.