Circular Informativa 2/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Adjunte la Circular Informativa 2/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), (DOGV núm. 8218 de data 23-1-2018) d´AJUDES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS, A CÀRREC DEL PRESSUPOST D’EXERCICI 2018