Circular Informativa 3/2017, relativa a la convocatòria de Subvencions destinades al sosteniment de gastos corrents en Mancomunitats de la Comunitat Valenciana, exercici 2017.