Circular Informativa 3/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017

Circular Informativa 3/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general de Comerç i Consum (DOGV nº 8221 de fecha 26/01/2018), per la qual s’efectua la convocatòria anticipada per a l’exercici 2018 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania.