Circular Informativa 3/2019. Ajudes condicionament camins rurals

La Resolució 436/2019 de 14 de gener de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. DOCV 8470 (23-01-2019) va publicar les ajudes en relació amb les obres de condicionament de camins rurals per a l’exercici 2019.

Els beneficiaris són els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana que tinguen atribuïdes competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals.